Coronavirus

Per 4 mei gaat onze praktijk weer open voor reguliere mondzorgbehandelingen

Na weken van onzekerheid en afwachten, zullen de nu geldende maatregelen vanuit de regering per 4 mei worden versoepeld en kunnen wij als tandartsenpraktijk weer voor u ‘aan het werk’.
Hier zijn wij natuurlijk erg blij mee, maar het zal echter niet op de gebruikelijke manier, zoals u voor de Coronauitbraak van ons gewend was, gaan plaatsvinden.
Wij vinden het uitermate belangrijk om u op de hoogte te brengen hoe wij de “anderhalve meter samenleving” in onze tandartsenpraktijk vorm gaan geven.
Zoals altijd handelen wij volgens de richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken, tijdelijk aangevuld met extra maatregelen in en buiten de behandelkamers.
• Onze doelstelling is dat er geen, of in ieder geval zo weinig mogelijk, patiënten in de wachtkamer verblijven. Om dit te realiseren wordt de agenda zo ingepland dat u zo kort mogelijk in de wachtkamer hoeft te wachten.
Wij verzoeken u dan ook met klem om u strikt aan het gelande tijdstip te houden. Komt u dus a.u.b. niet te vroeg maar ook niet te laat op uw afspraak
• Kom zo veel mogelijk alleen naar uw afspraak, dit om de wachtkamer te ontzien
• Wij streven ernaar om onze receptie zo weinig mogelijk te gebruiken voor het maken van afspraken.
Mocht er op de behandelkamer geen afspraak zijn gemaakt, dan vragen wij u vriendelijk om telefonisch een nieuwe afspraak in te plannen
• Wij vragen u bij binnenkomst eerst uw handen te desinfecteren met de alcohol die klaar staat, ook als u beschermende handschoenen draagt.
• Het is niet langer mogelijk om in de praktijk uw tanden te poetsen en gebruik te maken van het toilet
• Er zijn voldoende beschermingsmiddelen voorhanden en er wordt maximaal geventileerd.
Voor het, op een zo goed mogelijke manier, beheersen van de afspraken hanteren wij een triagesysteem. Aan iedere patiënt worden dezelfde vragen gesteld en aan de hand hiervan beoordelen wij of we u passend van dienst kunnen zijn. Op de ochtend van de afspraak verzoeken wij u uw temperatuur te meten. Heeft u 37,5 of hoger, bel dan uw afspraak af.
Valt u onder, de door het RIVM bepaalde ‘risicogroepen COVID-19’, blijf dan zoveel mogelijk thuis.
Heeft u, of een van uw huisgenoten, symptomen passend bij het Corona virus, blijf ook dan thuis en bel de afspraak af.
Indien u tot een van deze groepen behoort en heeft u mondzorg klachten, neem dan telefonisch contact met ons op.

We hopen u zo spoedig mogelijk weer te mogen begroeten in de praktijk.

Met vriendelijke groet,
Medewerkers Tandartsenpraktijk Woenselse Heide.