Tarieven – Tandartsenpraktijk Woenselse Heide – Eindhoven
Specialist in mondgezondheid
Tandartsenpraktijk Woenselse Heide

Tarieven

Tarieven

De tarieven van de verrichtingen van een tandheelkundige behandeling (UPT-Code) zijn vast gesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (nza) en zijn voor iedereen gelijk. https://www.nza.nl/zorgsectoren/mondzorg  

Een tandheelkundige behandeling kan bestaan uit een behandeltarief(UPT-Code), maar ook uit een behandeltarief(UPT-code) en tandtechniekkosten.

Klik hieronder op de tandtechniek tarieven van onze praktijk:

Tarieven tandtechniek

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.